Wednesday, 15 August 2012

PENGGUNAAN "YANG" DALAM PEMBINAAN SOALAN PEPERIKSAAN

Kata "yang" dalam soalan peperiksaan

Analisis yang Munsyi jalankan terhadap penggunaan "yang" dalam soalan peperiksaan membuktikan bahawa penggunaan kata ini tidak konsisten. Hal ini berlaku kerana kalangan penggubal kurang pasti dan keliru tentang jumlah "yang" yang harus digunakan dalam soalan. Ada kalangan mereka berpendapat bahawa "yang" tidak boleh digunakan lebih daripada sekali dalam sesuatu ayat. Alasan yang diberikan ialah soalan tersebut akan kelihatan janggal dan tidak gramatis. Selain itu, ada juga yang secara sinis menyatakan pandangan seperti yang berikut "Bolehkah kita menggunakan kata ini banyak kali dalam ayat?", "Tak sedaplah gunakan kata ini banyak kali", "Macam tak kena aje", "Tak gramatislah ayat ini", dan seumpamanya.

Dengan berdasarkan petikan contoh soalan yang berikut, marilah sama-sama kita meneliti dan menganalisis penggunaan "yang" dan menentukan ketepatan penggunaannya mengikut rumus tatabahasa bahasa Melayu.

Contoh soalan objektif
 1a. Yang berikut ialah kata tunggal tiga suku kata kecuali     (betul)
       Soalan di atas sering ditulis seperti yang berikut :

 1b.  Berikut ialah kata tunggal tiga suku kata kecuali             (salah) 

Deskripsi :

Dalam soalan 1a. di atas, Munsyi mendapati perkataan "yang" digunakan sekali sahaja dan ditulis pada permulaan ayat. Fungsi "yang" dalam ayat di atas ialah sebagai subjek, iaitu penanda Frasa Nama (FN).
Ayat di atas sebenarnya berasal daripada ayat yang berikut :
 1c. Kata tunggal yang berikut/ialah kata tunggal tiga suku kata kecuali
      (subjek)                               (predikat)

Dalam contoh ayat 1c di atas, perkataan kata tunggal yang berfungsi sebagai subjek telah mengalami pengguguran kerana perkataan tersebut merujuk kepada perkara yang sama, iaitu kata tunggal pada bahagian predikat. Oleh sebab itu, perkataan "yang" digunakan sebagai pengganti nama kepada tunggal yang telah digugurkan. Malangnya, rumus ini tidak dipatuhi oleh pengguna kerana sesetengahnya menganggap penggunaan "yang" pada permulaan ayat sebagai janggal atau tidak gramatis. Akibatnya, pengguna akan cenderung membina soalan seperti yang berikut :

 1d.  Berikut / ialah kata tunggal tiga suku kata kecuali
         (subjek)               (predikat)

Deskripsi

Ayat di atas salah kerana tidak mempunyai subjek selain tidak menepati rumus tatabahasa bahasa Melayu, iaitu binaan subjek mesti terdiri daripada Frasa Nama. Dalam ayat di atas, Munsyi mendapati penggubal soalan telah menggunakan frasa yang salah, iaitu Frasa Kerja "Berikut" untuk mengisi binaan subjek.

Contoh lain :

 1e.  Berikut merupakan maklumat yang perlu diaplikasi dalam penulisan rencana kecuali
 1f.   Berikut ialah perkataan-perkataan yang mengandungi morfem terikat kecuali
 1g.  Berikut ialah proses yang berlaku apabila seseorang itu membaca kecuali
 1h.  Berikut ialah beberapa pengertian bacaan ekstensif kecuali
 1i.   Berikut ialah aspek-aspek yang diliputi dalam ujian kesediaan membaca kecuali

Kesimpulan

Perkataan "yang" mempunyai pelbagai fungsi. Oleh hal yang demikian, pengguna perlu membiasakan diri dengan mematuhi rumus yang telah ditetapkan. Munsyi berharap agar penggubal mesti memberi penekanan kepada kualiti kandungan kertas peperiksaan dan aspek bahasa. Menerusi cara ini, sesuatu kertas peperiksaan terjamin dari segi kualiti kandungannya. Pesanan Munsyi "Biasakanlah yang betul dan betulkanlah yang biasa".

1 comment:

  1. Assalamualaikum. maaf bertanya. di mana saya boleh rujuk pasal penggunaan yang ni? Amat memerlukan untuk tugasan.

    ReplyDelete