Monday, 6 August 2012

Tentang ATAU Mengenai?

Tentang ATAU Mengenai : penggunaan yang sering mengelirukan?

Semasa mengedit soalan-soalan peperiksaan semester 2 yang disediakan oleh pensyarah Jabatan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Munsyi mendapati kesalahan penggunaan kata sendi "tentang" dan kata kerja "mengenai". Hal ini demikian kerana kata "mengenai" telah digunakan secara meluas dalam kalangan pengguna bahasa yang menganggap kata ini membawa maksud "tentang".
Mengikut buku Tatabahasa Dewan (2005) kata sendi nama "tentang" digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum, atau mujarad. Kata nama atau frasa nama yang mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan. Misalnya :

(a) Mereka sedang berbincang tentang tugasan yang diberikan oleh pensyarah.
(b) Kami berbual tentang kemalangan yang berlaku tadi.
(c) Ceritanya tentang ketaatan kepada kedua-dua ibu bapa.

Kata sendi nama "tentang" juga sering digantikan penggunaannya dengan bentuk "mengenai". Mengikut buku Tatabahasa Dewan (2005), perkataan "mengenai" tergolong sebagai kata kerja yang membawa maksud "kena pada". Misalnya :
(a) Panahan pemuda itu mengenai kera di atas pokok itu.
(b) Bola yang ditendangnya mengenai tiang gol.
(c) Penyakit ini mudah mengenai kanak-kanak.

Semoga pembaca dapat memahami perbezaan penggunaan kata "tentang" dan "mengenai" dalam lisan dan penulisan.

1 comment: