Sunday, 29 July 2012

Kata Majmuk

Sering kali apabila menatap buku-buku program yang diedarkan dalam majlis-majlis rasmi yang diadakan, Munsyi dapati terdapat kesilapan ejaan pada sesetengah kata majmuk, misalnya "urusetia", "aturcara", "tengahari" dan sebagainya. Hal yang sama juga, Munsyi dapati para pelajar melakukan kesilapan apabila mengeja perkataan-perkataaan seperti "bandaraya", "lebuhraya", "gambarajah", dan beberapa perkataan lain. Oleh itu, melalui medium ini Munsyi akan perturunkan cara mengeja kata-kata majmuk dengan betul seperti yang disarankan dalam buku Tatabahasa Dewan sebagai panduan kepada pengguna bahasa Melayu.

Menurut buku Tatabahas Dewan (2004), terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh walaupun bentuk kata-kata tersebut mengandungi dua kata dasar. Perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan. Yang berikut ialah contoh kata-kata majmuk mantap.

antarabangsa
setiausaha
beritahu
sukarela
bumiputera
suruhanjaya
jawatankuasa
tandatangan
kakitangan
tanggungjawab
kerjasama
warganegara
olahraga
pesuruhjaya
matahari

Selain bentuk kata majmuk yang dibincangkan, terdapat sejumlah perkataan yang tergolong 
sebagai kata yang lazimnya dieja sebagai satu perkataan. Misalnya :

Kata nama : peribadi, peribahasa, hulubalang, dinihari, perikemanusiaan

Kata adjektif : sukacita, dukacita

Kata sendi nama : kepada, daripada

Kata hubung : apabila, manakala, padahal, darihal, barangkali, kadangkala, apabila, walhal

Selain itu, kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti yang berikut :

(a)  kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas
       Contoh :  gambara rajah, alat tulis, biru laut, bandara raya, air hujan, tengah hari, jalan raya, jam tangan, nasi minyak, meja tulis, terima kasih, bom tangan, luar biasa, kapal terbang, merah muda, kuning langsat

(b) kata majmuk yang berbentuk istilah khusus
       Contoh : model linear, hak milik, garis pusat, mata pelajaran, pita suara, lesung sendi, darah panas, kanta tangan, kertas kerja, atur cara, urus setia

(c)  kata majmuk yang mendukung maksud kiasan (simpulan bahasa)
       Contoh : kaki ayam, anak emas, buah hati, bulan madu, makan angin, berat tangan

Munsyi berharap agar dengan panduan yang diberikan , para pengguna dan penggiat bahasa dapat menggunakan kata-kata majmuk dengan betul dalam penulisan pada masa-masa akan datang.

No comments:

Post a Comment